top of page

Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych jest Koral T&E Sp. z o. o. z siedzibą w Wola batorska 723 32-007 , wpisanej do KRS pod numerem 0000938005

Pełna nazwa handlowa: "Studio Balans workout&massage"

 

 W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: studiobalanswm@gmail.com.  Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci osobistej wizyty pod adresem naszego studia ul. 3 Maja 13  32-005 Niepołomice.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres: studiobalanswm@gmail.com. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Studio Balans workout&massage"w ramach zawieranych z Tobą umów.

bottom of page