top of page

Regulamin

korzystania z naszych usług

Spis treści

 1. Ogólne postanowienia

 2. Bony upominkowe

 3. Wizyty i umawianie

 4. Odwoływanie i przenoszenie rezerwacji

 5. Opłaty i zadatki

 6. Reklamacje i zwroty

 7. Pakiety

 8. Postanowienia końcowe

1. Ogólne postanowienia

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług oraz bonów upominkowych oferowanych przez Studio Balans workout & massage (skr. Studio Balans) Korzystając z naszych usług, akceptujesz warunki niniejszego Regulaminu.

Umawiając sie na wiztę, automatycznie akceptujesz niniejszy regulamin oraz RODO.

2. Bony upominkowe

2.1. Ważność bonów

Bony upominkowe są ważne przez 5 miesięcy od daty zakupu. Po tym okresie bon staje się nieważny i nie może być wykorzystany.

2.2. Rodzaje bonów

Bony mogą być sporządzone na określoną kwotę lub na wybraną dostępną usługę w naszej ofercie.

2.3. Wykorzystanie bonów

Klient, który chce skorzystać z bonu upominkowego, musi okazać bon przy wizycie w Studio Balans. Przy umawianiu się na wizytę należy poinformować, że wizyta będzie opłacona bonem oraz jaki to jest bon upominkowy. Jeśli taka informacja nie zostanie przedstawiona wizyta musi zostać opłacona wg standartowych zasad opłat za usługi. 

2.4. Umawianie się z bonem upominkowym

Rezerwacje z wykorzystaniem bonu upominkowego mogą odbyć się lub : telefonicznie, stacjonarnie przez osobę kupującą bon lub e-mail. Nie ma możliwości rezerwaji wizyty z bonem upominkowym przez booksy.com. Jeśli wizyta zostanie zarezerwowana online, a zespół nie zostanie poinformowany o posiadaniu bonu przez klienta, taka wizyta musi zostać opłacona wg standartowych zasad opłacania uslug w Studio Balans. 

3. Wizyty i umawianie

3.1. Sposoby umawiania

Klient może umówić się na wizyty na kilka sposobów:

 • telefonicznie

 • drogą e-mail

 • online przez stronę booksy.com

 • przez wiadomość na Instagramie

 • przez wiadomość na Messengerze (Facebook)

 

3.2. Zasady umawiania się

Przy umawianiu się na wizytę, klient jest zobowiązany do podania wszystkich wymaganych informacji, takich jak rodzaj usługi, preferowany termin, Imię,  nr telefonu do kontaktu, czy też zamierza skorzystać z bonu upominkowego. Informacje o przetwarzaniu Państwa danych znajdziecie tutaj

4. Odwoływanie i przenoszenie rezerwacji

4.1. Odwoływanie wizyty

Klient ma prawo odwołać rezerwację do 48 godzin przed planowaną wizytą. Akapit dotyczy zarówno rezerwacji telefonicznych jak i online. 

4.2. Zmiana/przeniesienie wizyty

Klient ma prawo zmienić/przenieść termin wizyty na inny, poinformowawszy o tym do 24 godzin przed planowaną wizytą.

5. Opłaty i zadatki

5.1. Zadatek za niewykorzystanie usługi

Jeżeli klient nie pojawi się na umówionej wizycie i nie poinformuje o tym zgodnie z regulaminem, przed kolejną wizytą będzie wymagany zadatek w wysokości 30% od kwoty wybranej usługi.

5.2. Opłata za usługi 

Klient jest zobowiązany do opłaty określonej w ofercie kwoty, za wykonaną usługe zaraz po jej zakończeniu. 

6. Reklamacje i zwroty

W przypadku reklamacji prosimy o kontakt z naszą obsługą klienta w celu rozwiązania problemu.

7. Pakiety

7.1 Opłaty za pakiety

Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za pełen wybrany pakiet przed jego rozpoczęciem lub w dniu pierwszej wizyty określonej w wybranym pakiecie.

7.2. Ceny i opisy pakietów

Ceny oraz szczegóły dotyczące pakietów są dostępne w zakładce "Pakiety"  oraz na naszych profilach na Facebooku i Instagramie.

7.3. Modyfikacje usług w pakiecie

Usługi wchodzące w skład pakietów mogą, po konsultacji i akceptacji pracowników, ulec zamianie na inną usługę.

7.4. Ważność pakietów

 Wszystkie pakiety są ważne przez 45 dni od daty zakupu.  Po za pakietem teningowym "8 treningów personalnych" Ten pakiet ważny jest 30 dni.  Po tym okresie pakiet staje się nieważny i nie może być wykorzystany.

8. Postanowienia końcowe

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O wszelkich zmianach będziemy informować na naszej stronie internetowej.

Z wyrazami szacunku,

Zarząd Studio Balans workout & massage

bottom of page