top of page

Regulamin

konkursu na Facebooku i Instagramie "FORMA NA LATO"

Regulamin konkursu "FORMA NA LATA"

Organizatorzy konkursu

Organizatorem konkursu jest nazwa handlowa: "Studio Balans workout & massage" z siedzibą przy ulicy 3 Maja 13 w Niepołomicach reprezentowany przez: Koral T&E sp. z o.o. NIP 6793229231 z siedzibą w: Wola Batorska 723, 32-007 Zabierzów Bocheński oraz Laborell.pl z siedzibą w: Wola Batorska 962B, 32-007 Zabierzów Bocheński, NIP: 6832092843.

 

Czas trwania konkursu

Konkurs rozpoczyna się dnia 26.06 i trwa do 31.07 2024 roku do godziny 10:00.

 

Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca konto na Facebooku i Instagramie.

 

Aby wziąć udział w konkursie, uczestnik musi:

Polubić i zaobserwować profile:

Studio Balans workout & massage na Facebooku: https://www.facebook.com/studiobalanswm

i Instagramie: https://www.instagram.com/studiobalanswm/

oraz

 Laborell.pl na Facebooku: https://www.facebook.com/mylaborell

i Instagramie: https://www.instagram.com/mylaborell.pl/

Skomentować pod konkursowym postem na Facebooku, wpisując swoją ulubioną letnią aktywność fizyczną, oznaczając jedną osobę.

Nagroda

Nagrodą w konkursie jest "GIGA PAKA NA LATO" od Laborell.pl zawierająca:

  • Kreatyna o smaku jagoda-jeżyna

  • Preworkout w proszku limonka-cytryna

  • Ashwaghanda

  • Guarana

  • Potas

  • Fat burner

  • Witamina D3

  • Shot z witaminą C Laborell

  • Power pump firmy Laborell

Wartość paczki wynoski: około: 

Nagrodę otrzyma jedna osoba wyłoniona poprzez losowanie dnia 31.07 o godzinie 10:00 

Zasady wyłaniania zwycięzcy

Zwycięzca zostanie wyłoniony drogą losowania spośród wszystkich uczestników, którzy spełnią warunki konkursu.

Losowanie odbędzie się 31 lipca 2024 roku o godzinie 10:00 w siedzibie Organizatora, w obecności komisji konkursowej składającej sie z zespołu Studo Balans workout & massage.

 

Ogłoszenie wyników

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na profilach StudioBalans oraz Laborell na Facebooku i Instagramie w dniu losowania. Losowanie odbędzie sie w formie wyłonienia losu z imieniem uczestnika. Udostępnione będzie w formie rolki lub stories na Facebooku i Instagramie. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wyboru jednej z tych form ogłoszenia wyników. 

Odbiór nagrody

Nagroda będzie do odebrania osobiście w siedzibie

Studio Balans workout & massage przy ulicy 3 Maja 13 32-005 w Niepołomicach. 

Nagrody nie można wymienić na ekwiwalent pieniężny ani przekazać na rzecz innej osoby.

Nagroda będzie wyłącznie do odbioru osobistego. Nagroda nie będzie wysyłana do wyłonionego uczestnika. 

Jeżeli zwycięzca nie zgłosi się w ciągu jednego dnia roboczego, Nagroda przechodzi na inną osobę. 

Postanowienia końcowe

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn; o wszelkich zmianach uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Organizator konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, które mogą wpłynąć na przebieg konkursu.

Życzymy powodzenia! :D

Zespół Studio Balans worout&massage i Laborell.pl

bottom of page